Ryczałt ewidencjonowany


Kobieta korzystająca z kalkulatoraRyczałt ewidencjonowany to jedna z form opodatkowania działalności gospodarczej, która zalicza się do form uproszczonych. W przypadku ryczałtu podatek płaci się od przychodu, jednakże nie ma możliwości jego pomniejszenia o koszty uzyskania przychodu. Ta forma opodatkowania przeznaczona jest w szczególności dla jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek osobowych, aczkolwiek z ryczałtu ewidencjonowanego mogą korzystać również np. spółki cywilne. Ważne jest to, że przychody za poprzedni rok podatkowy nie mogą przekraczać równowartości 250 tysięcy euro.

Ze względu na to, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie obejmuje kosztów uzyskania przychodu, ewidencjonować wystarczy wyłącznie przychody uzyskiwane z prowadzenia działalności gospodarczej. Istotne jest jednak to, by gromadzić wszystkie dowody zakupu towarów i usług, ponieważ są one wymagane podczas kontroli pracowników Urzędu Skarbowego.

Zakres prowadzenia ryczałtu ewidencjonowanego

Nasze Biuro Doradztwa Finansowego zajmuje się prowadzeniem ryczałtu ewidencjonowanego. Usługi w tym zakresie obejmują przede wszystkim:

  • prowadzenie ewidencji przychodów,
  • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży,
  • sporządzanie deklaracji na potrzeby podatku VAT,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz wartości prawnych i niematerialnych,
  • sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych.

Do ewidencjonowania przychodów wykorzystujemy specjalne programy komputerowe, aczkolwiek można tę czynność wykonywać ręcznie. Decydując się na współpracę z zewnętrznych biurem, przedsiębiorca ma obowiązek w ciągu 7 dni zgłosić miejsce przechowywania ewidencji w Urzędzie Skarbowym.