Pełna księgowość


Kobieta przeglądająca katalogPełna księgowość polega na prowadzeniu ksiąg rachunkowych. To najbardziej rozbudowana forma rozliczania przedsiębiorstwa. Ten system ewidencji zdarzeń gospodarczych przeznaczony jest do kontrolowania, analizowania oraz generowania informacji o aktualnej sytuacji w firmie, aczkolwiek z ksiąg rachunkowych można też sprawdzić wcześniejszy stan przedsiębiorstwa. Zasady prowadzenia pełnej księgowości opisane są w ustawach i innych dokumentach – np. Ustawa o Rachunkowości.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych wiąże się z koniecznością ewidencjonowania każdego zdarzenia gospodarczego w obrębie przedsiębiorstwa. Do nich zaliczają się m.in. wpływy i wypływy, przelewy bankowe, rachunki czy dokumenty wewnętrzne. Prowadzenie ksiąg rachunkowych często jest sporym problemem dla przedsiębiorców, dlatego wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom Klientów i oferujemy usługi prowadzenia pełnej księgowości. Sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić w tym obszarze.

Jakie usługi oferujemy w ramach pełnej księgowości?

Prowadzenie pełnej księgowości wiąże się z wieloma obowiązkami i zadaniami. W ramach tej usługi pracownicy naszego biura zajmują się takimi czynnościami jak np.:

  • ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
  • sporządzanie deklaracji i rozliczeń podatkowych (VAT i CIT),
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  • przygotowywanie bilansów i rachunków,
  • przysyłanie JPK do Urzędu Skarbowego,
  • przygotowywanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego i Narodowego Banku Polskiego.

Oprócz tego przedsiębiorcy mogą też liczyć na pomoc w opracowywaniu Polityki Rachunkowości i zakładowego planu kont, a także na wsparcie w przygotowywaniu pomocniczych zestawień w zarządzaniu jednostką dla Rady Nadzorczej lub Zarządu.