Książka przychodów i rozchodów


Czarny kalkulator na biurkuKsiążka przychodów i rozchodów to jedna z uproszczonych form prowadzenia księgowości. Przedsiębiorcy chętnie korzystają z tej formy rozliczania się, ponieważ wówczas nie muszą zajmować się prowadzeniem pełnej księgowości. Jednak KPiR również nie musisz prowadzić sam. Pracownicy naszego biura zajmą się tym za Ciebie. Usługa prowadzenia księgi przychodów i rozchodów obejmuje:

  • ewidencję zdarzeń gospodarczych,
  • prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży,
  • przygotowywanie rejestrów i deklaracji VAT,
  • ewidencjonowanie środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych,
  • ewidencjonowanie wyposażenia,
  • roczne rozliczenia PIT,
  • przygotowywanie sprawozdań na potrzeby GUS-u,
  • sporządzanie zestawień KPiR,
  • rozliczanie kontrahentów.

Podejmując współpracę z naszym biurem, możesz liczyć także na inne usługi związane z KPiR. Mowa tu np. o rozliczaniu innych obowiązkowych podatków, w tym m.in. deklaracji środowiskowych. Zajmujemy się także przygotowywaniem miesięcznych i kwartalnych rozliczeń podatku PIT od osób fizycznych.

Kto ma obowiązek prowadzenia KPiR?

Obowiązek prowadzenia KPiR mają osoby fizyczne, które rozliczają się na zasadach ogólnych lub jako formę opodatkowania wybrały podatek liniowy. Trzeba jednak pamiętać, że dotyczy to wyłącznie przychodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej. Obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów mają również spółki jawne i cywilne osób fizycznych, a także spółki partnerskie, których przychody netto uzyskane ze sprzedaży towarów i usług w poprzednim roku obrotowym nie były większe niż równowartość 1 200 000 euro.